In English
The syllabus for SBG327 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG327.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG327 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG327.pdf