In English
The syllabus for SBG326 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG326.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG326 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG326.pdf