In English
The syllabus for SBG325 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG325.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG325 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG325.pdf