In English
The syllabus for SBG324 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG324.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG324 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG324.pdf