In English
The syllabus for SBG321 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG321.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG321 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG321.pdf