In English
The syllabus for SBG320 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG320.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG320 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG320.pdf