In English
The syllabus for SBG319 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG319.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG319 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG319.pdf