In English
The syllabus for SBG318 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG318.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG318 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG318.pdf