In English
The syllabus for SBG317 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG317.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG317 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG317.pdf