In English
The syllabus for SBG316 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG316.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG316 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG316.pdf