In English
The syllabus for SBG311 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG311.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG311 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG311.pdf