In English
The syllabus for SBG310 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG310.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG310 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG310.pdf