In English
The syllabus for SBG309 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG309.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG309 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG309.pdf