In English
The syllabus for SBG308 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG308.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG308 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG308.pdf