In English
The syllabus for SBG307 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG307.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG307 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG307.pdf