In English
The syllabus for SBG305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG305.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG305.pdf