In English
The syllabus for SBG081 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG081.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG081 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG081.pdf