In English
The syllabus for SBG013 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG013.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG013 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG013.pdf