In English
The syllabus for SBG012 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG012.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG012 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG012.pdf