In English
The syllabus for SBG011 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG011.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG011 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG011.pdf