In English
The syllabus for SBG010 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG010.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG010 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG010.pdf