In English
The syllabus for SBG007 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBG007.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBG007 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBG007.pdf