In English
The syllabus for SBA303 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBA303.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBA303 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBA303.pdf