In English
The syllabus for SBA302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBA302.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBA302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBA302.pdf