In English
The syllabus for SBA301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBA301.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBA301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBA301.pdf