In English
The syllabus for SBA010 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBA010.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBA010 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBA010.pdf