In English
The syllabus for SBA003 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SBA003.pdf


In Swedish
Kursplanen för SBA003 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SBA003.pdf