In English
The syllabus for SB205C is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SB205C.pdf


In Swedish
Kursplanen för SB205C finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SB205C.pdf