In English
The syllabus for SASOM is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SASOM.pdf


In Swedish
Kursplanen för SASOM finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SASOM.pdf