In English
The syllabus for SAG802 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG802.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG802 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG802.pdf