In English
The syllabus for SAG521 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG521.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG521 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG521.pdf