In English
The syllabus for SAG518 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG518.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG518 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG518.pdf