In English
The syllabus for SAG517 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG517.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG517 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG517.pdf