In English
The syllabus for SAG515 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG515.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG515 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG515.pdf