In English
The syllabus for SAG505 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG505.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG505 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG505.pdf