In English
The syllabus for SAG319 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG319.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG319 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG319.pdf