In English
The syllabus for SAG309 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG309.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG309 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG309.pdf