In English
The syllabus for SAG024 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG024.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG024 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG024.pdf