In English
The syllabus for SAG022 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAG022.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAG022 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAG022.pdf