In English
The syllabus for SAENM.REDO is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAENM.REDO.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAENM.REDO finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAENM.REDO.pdf