In English
The syllabus for SAEKM.REDO is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAEKM.REDO.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAEKM.REDO finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAEKM.REDO.pdf