In English
The syllabus for SAA114 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAA114.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAA114 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAA114.pdf