In English
The syllabus for SAA112 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAA112.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAA112 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAA112.pdf