In English
The syllabus for SAA109 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAA109.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAA109 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAA109.pdf