In English
The syllabus for SAA021 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAA021.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAA021 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAA021.pdf