In English
The syllabus for SAA016 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here SAA016.pdf


In Swedish
Kursplanen för SAA016 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här SAA016.pdf