In English
The syllabus for RVG808 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG808.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG808 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG808.pdf