In English
The syllabus for RVG807 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG807.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG807 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG807.pdf