In English
The syllabus for RVG803 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG803.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG803 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG803.pdf