In English
The syllabus for RVG536 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here RVG536.pdf


In Swedish
Kursplanen för RVG536 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här RVG536.pdf